17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021 

 

17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego
– Konkurs Młodych 2021

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do udziału w 17. Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści plastycy, którzy do dnia 31 sierpnia 2021 roku nie ukończyli 30 roku życia. Plakaty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 15 lipca 2021 r.

Celem 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021 jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, bądź wydarzeń okołoteatralnych, powstałych w okresie od 2019 do 2021 roku. Otwarcie wystawy odbędzie się w sierpniu 2021 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE –TRÓJMORZE. Wystawa będzie prezentowana także we wrześniu 2021 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

https://teatr-rzeszow.pl/article/17th-international-biennale-of-theatre-poster-young-artists-competition-2021?l=2

17th International Biennale of Theatre Poster – YOUNG ARTISTS COMPETITION 2021

  

17th International Theater Poster Biennale
– Youth Competition 2021

Theater of Wanda Siemaszkowa in Rzeszów invites you to participate in the 17th International Biennale of Theater Poster – Youth Competition 2021.

The competition is open to young visual artists who are under 30 by August 31, 2021. Posters with a completed application form should be sent electronically by July 15, 2021.

The aim of the 17th International Theater Poster Biennale – Youth Competition 2021 is a review of poster art related to the promotion of theater, opera, or theater-related events, created in the period from 2019 to 2021. The opening of the exhibition will take place in August 2021 at the Teatr im. Wanda Siemaszkowa in Rzeszów during the International Festival of Arts TRANS / MISJE –TRÓJMORZE. The exhibition will also be presented in September 2021 at the Academy of Fine Arts in Vilnius.

https://teatr-rzeszow.pl/article/17th-international-biennale-of-theatre-poster-young-artists-competition-2021?l=2